MANAGEMENT DEVELOPMENT

Managers zijn de cultuurdragers van een organisatie. Wil je echt iets veranderen, dan is het essentieel om de leidinggevenden hierin mee te nemen. Ervoor te zorgen dat de stijl van leidinggeven aansluit bij waar de organisatie voor staat.

 

Ik heb veel ervaring met het op maat ontwikkelen van een training of leiderschapsmodules. Daarin zorg ik ervoor dat er ruimte is voor de eigenheid of de authenticiteit van de verschillende leiders. Maar werken we ook samen een stijl uit die past bij de behoefte van de organisatie of de nieuw te varen koers.

 

In een uitgebreid intakegesprek bespreken we de achtergrond van de vraag naar een leiderschapsprogramma en komen we tot heldere doelstellingen. Oftewel: wanneer is het programma geslaagd? Resultaatmanagement is een onderdeel dat vaak terugkomt in mijn trainingen. Dit geeft leidinggevenden handvatten om te sturen op het juiste niveau. Want het is goed om duidelijk zijn wanneer het gaat om de doelen die je met je team wilt bereiken. Door deze doelen aan te laten sluiten op visie en inspiratie, breng je mensen in beweging. Ik leer je om én duidelijk te zijn over het resultaat én mensen zoveel mogelijk ruimte te geven in de uitvoering van het werk.

NEEM CONTACT OP VOOR MANAGEMENT DEVELOPMENT BINNEN UW BEDRIJF