TRAININGEN

Wat is de achtergrond van de training? Wanneer is de training geslaagd? In een uitgebreide intake komen we tot heldere doelstellingen en bespreken we de inhoud van de training. Omdat mijn trainingen in-company zijn, sluiten ze perfect aan op de organisatie en de context van het werk. Hieronder geef ik een paar voorbeelden van trainingen die ik regelmatig geef.

 

TRAINING PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT: BEÏNVLOEDEN

In deze training krijg je goed zicht op je natuurlijke stijl van beïnvloeden. Je leert je kwaliteiten meer bewust in te zetten en te versterken. Maar ook wordt je beïnvloedingsrepertoire verbreed doordat we er andere stijlen naast plaatsen. Zo kun je de manier waarop je mensen in beweging krijgt, beter op de situatie toesnijden. Terwijl je toch jezelf blijft. In de intake bepalen we waar de accenten komen te liggen. Wat is kenmerkend aan de organisatie en de situaties waarin mensen overtuigd moeten worden. Maar ook: gaat het om beïnvloeden mét of juist zonder macht. Kenmerkend aan deze training is een combinatie van compacte theorie en oefenen in de praktijk. Het geleerde wordt meteen toegepast zodat nieuwe inzichten verankerd worden.

 

TRAINING PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT: COMMUNICEREN

Het lijkt makkelijk en dat is het misschien ook; goed communiceren. Toch gaat er vaak van alles mis met vervelende consequenties tot gevolg. In deze training leer je wat communicatie precies is. En hoe je ervoor zorgt dat wat jij wilt zeggen goed bij een ander overkomt. Maar ook hoe je ervoor kunt zorgen dat het tweerichtingsverkeer effectief is. Oftewel: je leert wat jij kunt doen om de communicatie over-en-weer goed te laten verlopen. In een intakegesprek worden de leerdoelen bepaald en stemmen we de precieze inhoud van de training af. Zo kan feedback of non-verbale communicatie onderdeel uitmaken van de training. Centraal staat dat compacte theorie en oefenen in de praktijk elkaar afwisselen. Zo pas je het geleerde direct toe en maak je je in de training nieuwe vaardigheden eigen.

 

TRAINING RESULTAATGERICHT STUREN

Je leert in deze training om effectief te sturen op het te bereiken resultaat. Door als leidinggevende vooral de focus te leggen op het ‘wat’(oftewel het doel) en zoveel mogelijk afstand te nemen van het ‘hoe’ (het proces) geef je mensen ruimte. Daarmee toon je vertrouwen, stimuleer je creativiteit en geef je mensen de kans om zich te ontwikkelen. In het intakegesprek bespreken we waarom resultaatsturing aan de orde gesteld wordt. Wat is de achterliggende visie en de context in de organisatie. We bepalen samen waar accenten in de training komen te liggen. Ook in deze training geldt dat theorie en het oefenen elkaar afwisselen. Daarnaast is het bij dit onderwerp belangrijk dat er goed gekeken wordt naar het vervolg. Dit betekent dat we in of na de training stilstaan bij de vraag wat er (nog meer) voor nodig is om resultaatsturing in de organisatie goed vorm te geven.

NEEM CONTACT OP VOOR ÉÉN VAN ONZE TRAININGEN