RELATIETHERAPIE IN DEN HAAG / SCHEVENINGEN

 

In het begin van jullie relatie ging alles zo goed. Je was gelukkig met elkaar en de liefde gaf je energie. Misschien had je het gevoel dat dit altijd zo zou blijven. Maar nu merk je dat het niet meer loopt tussen jullie. Het kan zijn dat je vaak ruzie hebt en er veel spanning is. Of dat je elkaar juist niet weet te vinden. En je het gevoel hebt dat jullie levens te veel uit elkaar lopen.

 

Als relatietherapeut kijk ik met jullie mee en help ik om goed zicht te krijgen op wat daadwerkelijk het probleem is. ‘Wat gaat nu niet goed, wat juist wel?’ ‘En wat wil je bereiken met de therapie?’ zijn vragen die aan het begin van het traject centraal staan. Zo kan het zijn dat er twijfel is of je bij elkaar wilt blijven. Of dat je het zat bent dat je steeds ruzie hebt over dezelfde onderwerpen.

 

Wat kan ik verwachten van de relatietherapie?

Na de eerste sessie bespreken we hoe het traject er voor jullie uit ziet. Vaak bestaat een traject uit ongeveer zes gezamenlijke sessies. Soms zijn er ook individuele sessies nodig om persoonlijke onderwerpen meer uit te diepen. Als afgestudeerd psycholoog en relatietherapeut gebruik ik verschillende technieken die zowel gericht zijn op gedrag als op de verbinding tussen jullie. Vaak gebruik ik EFT, emotionally focused therapy. Door het gebruik van EFT krijg je zicht op waar problemen zijn ontstaan. En kunnen we in het ‘hier en nu’ werken aan jullie doelstellingen. Want in de gesprekken zijn er genoeg aanknopingspunten om patronen te onderzoeken of in te gaan op angsten en behoeften. Vaak kunnen we wegnemen wat er tussen jullie in staat en in de sessies de verbinding tussen jullie versterken.

 

Reflectiemodule

Ook als je relatie goed is, kan relatiebegeleiding veel toegevoegde waarde hebben. Je wordt je meer bewust van wat jou en je partner bindt en wat de liefde tussen jullie inhoudt. Onderlinge verschillen worden helder naast elkaar gezet. Door aandacht voor elkaar en samen te kijken naar wensen en behoeften, kan de energie in je relatie nog beter stromen en wordt de verbinding versterkt.

De reflectiemodule bestaat uit een gezamenlijke intakesessie, twee individuele sessies en een afrondend goed gesprek. In de intake worden de doelen uitgekristalliseerd en bepalen we de inhoud van het traject. Soms zetten we instrumenten in zoals de MBTI of handzame (communicatie) modellen. In de afrondende sessie worden inzichten en wensen toegepast en maken we desgewenst afspraken over de toekomst.

Heb je behoefte aan een gesprek voor jou en je partner? Neem contact op