VISIE & WERKWIJZE

Mensen meer zichzelf te laten zijn én vanuit kracht te laten groeien. Dit levert meer geluk, voldoening en waarde voor organisaties. Deze visie geeft mij energie in mijn werk. Kenmerkend aan mijn aanpak is dat ik graag samenwerk. Dit betekent dat ik niet alleen de verbinding opzoek met de organisatie waar ik voor werk maar ook met vakgenoten. Voor grotere trainings- of assessmentprojecten stel ik een projectgroep samen van ervaren collega’s. Zo creëer ik bij opdrachten capaciteit en continuïteit."

 

Kostenloze intake

Als ervaren adviseur of coach zorg ik voor inbedding van mijn werk in de organisatie en de dagelijkse praktijk. Dit betekent dat een (kostenloze) intake een belangrijke plek inneemt. Dit is voor mij een manier om goed zicht te krijgen op de vraag en de context van de vraag. Bij een assessment krijg ik zo meer zicht op de benodigde competenties. En bij een training of coaching kunnen we samen verkennen wat de leerdoelen precies zijn; welk effect willen we bereiken?

 

Effectiviteit en continuïteit

Een belangrijke vraag is ook: hoe zorgen we ervoor dat het geleerde beklijft? Vaak kun je in de training hier al aandacht aan besteden. Soms kiezen we ook voor het opstarten van een intervisiegroep of een follow-up van de training. Ook bij ontwikkelassessments is de vraag ‘wat doe je er vervolgens mee’ een belangrijke. Ik begeleid deelnemers aan een assessment om conclusies in een ontwikkel of POP-plan op te nemen. Hoe kan ik mijn kwaliteiten verder uitbouwen of hoe wil ik mijn minder sterke punten ontwikkelen, zijn vragen die in dit kader centraal staan.